Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
คลิก
Skip เอกสารการเรียน

เอกสารการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
 ประกาศแจ้งนักศึกษา

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนจิตพิสัยได้แล้วที่ระบบตรวจสอบคะแนนค่ะ

line

ตอนนี้ได้ลงคะแนนโครงงานระยะที่2 และคะแนนสอบวัดความรู้ครั้งที่1แล้ว 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ในระบบตรวจสอบคะแนนค่ะ

line

แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ(วันที่ 8 ธ.ค 57)

ให้มาสอบชดเชยในวันที่ 13 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. 

ห้องสอบ 3111 อาคาร 31

line

ตอนนี้ได้อัพคะแนนสรุปงานกลุ่มและงานเดี่ยวให้นักศึกษาแล้ว 

อาจมีการหักคะแนนเนื่องจากนักศึกษาไม่ทำตามที่ได้แจ้งไว้ 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถ คลิกตรวจสอบได้เลยค่ะ

***หมายเหตุ : คะแนนจัดแสดงผลงานจะอัพให้นักศึกษาเมื่อรวมคะแนนเรียบร้อยแล้ว

line
รูปภาพ
line

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบรอบแรก

หรือมีความประสงค์อยากสอบอีก ตอน

นี้เปิดให้จองสอบรอบสองแล้ว 

ตั้งแต่วันที่29พ.ย.-4ธ.ค ค่ะ

line
รายงานจิตพิสัย 

(การทบทวนบทเรียนในระบบ E-Learning 8 หน่วยของนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค - 13 พ.ย. 57)
 
line


line

รูปภาพ
line

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าชมงานเพื่อน 
ยังสามารถมาเข้าชมได้อีกในวันที่14,18และ 19 พ.ย.57 ค่ะ

line

                                             วันที่ 13พ.ย. 57
                        วันที่ 14 และ 19 พ.ย. 57
                                   วันที่ 18 พ.ย. 57

 ***หมายเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเล็กน้อย นักศึกษาที่เปลี่ยนชื่อเรื่องให้แจ้งกับกลุ่มพิธีกรด้วยค่ะ

line
รูปภาพ
line


แผนผังการจัดแสดงผลงาน


**********************

นักศึกษาที่เข้าพบอาจารย์นิธิวดี ให้มารับโครงงานคืนที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯค่ะ

line
รูปภาพ

line

รูปภาพ : ลิงค์จองสอบ http://www.ilpc.ssru.ac.th
ลิงค์จองสอบ http://www.ilpc.ssru.ac.th/

line

นักศึกษากลุ่มเรียน 004 ที่มาติดต่อเรื่องที่เพื่อนในกลุ่มมาแสดงละครไม่ได้
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ติดต่อกลับด้วยค่ะ

line
นักศึกษาที่จัดนิทรรศการวันที่ 12 พ.ย.57 ลำดับโครงงาน O1201-O1210 จัดแสดงผลงานช่วงเช้า
                                                        ลำดับโครงงาน  O1211-O1220 จัดแสดงผลงานช่วงบ่าย
นักศึกษาที่จัดนิทรรศการวันที่ 13 พ.ย.57 ลำดับโครงงาน O1301-O1315 จัดแสดงผลงานช่วงเช้า
                                                       ลำดับโครงงาน O1316-O1332 จัดแสดงผลงานช่วงบ่าย
นักศึกษาที่จัดนิทรรศการวันที่ 14 พ.ย.57 ลำดับโครงงาน O1401-O1417 จัดแสดงผลงานช่วงเช้า
                                                       ลำดับโครงงาน O1418-O1430 จัดแสดงผลงานช่วงบ่าย
นักศึกษาที่จัดนิทรรศการวันที่ 18 พ.ย.57 ลำดับโครงงาน O1001-O1009 จัดแสดงผลงานช่วงเช้า
                                                       ลำดับโครงงาน O1010-O1020 จัดแสดงผลงานช่วงบ่าย
นักศึกษาที่จัดนิทรรศการวันที่ 19 พ.ย.57 ลำดับโครงงาน O1021-O1030 จัดแสดงผลงานช่วงเช้า
                                                       ลำดับโครงงาน O1221-O1231 จัดแสดงผลงานช่วงบ่าย

line
นักศึกษาที่แสดงละครให้โทรไปเลือกเวลาแสดงกับกลุ่มพิธีกร ตามวันที่แสดงดังต่อไปนี้

กลุ่มที่แสดงวันที่ 12 พ.ย. 57 ติดต่อ ไพโรจน์  โทร 085-9056160

กลุ่มที่แสดงวันที่ 13 พ.ย. 57 ติดต่อ ปริญญา  โทร 083-9130800

กลุ่มที่แสดงวันที่ 14 พ.ย. 57 ติดต่อ วาสนา  โทร 086-2827790

กลุ่มที่แสดงวันที่ 18 พ.ย. 57 ติดต่อ ฐิติมา  โทร 082-2346855

กลุ่มที่แสดงวันที่ 19 พ.ย. 57 ติดต่อ พี่เจ  โทร 02-1601266

line

ตอนนี้อาจารย์วิชุดา ขุนหนูได้ตรวจโครงงานที่นักศึกษาส่งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาสามารถมารับโครงงานคืนได้ที่ อาคาร 34 

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ค่ะ

1
รูปภาพ
line
รูปภาพ : สำหรับนักศึกษาที่เข้าพบอาจารย์อังคณา และอาจารย์นิธิวดีค่ะ
line


ยกเลิกการเข้าพบ อาจารย์นิธิวี โฆสรัสวดี

วันพุธที่ 15 ต.ค.57 เวลา 14.00-16.00 น. .

****วันและเวลาที่นัดให้เข้าพบเพิ่มเติมให้นศ.ติดตามในเว็บไซต์****


line

รูปภาพ

line
รูปภาพ
line
รูปภาพ
line
จัดแสดงที่19/11/2557
line

ประกาศ กำหนดการเข้าพบอาจารย์

ให้นศ.เข้าพบตามวันและเวลาที่กำหนด

กลุ่มที่ส่งงานล่าช้า

ชื่อโครงงาน The life of Hitler กลุ่มเรียน 001 คลิกดูกำหนดการ

ชื่อโครงงาน Welcome To Bangkok กลุ่มเรียน 003 คลิกดูกำหนดการ
 

line

นักศึกษาสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนที่ 1 ได้แล้วนะค่ะ

สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหคม 2557 ถึง 6 ธันวาคม 2557

*********************


1


ข่าวและประกาศ

Picture of Pattarwan Kaewkrong
วันจัดแสดงผลงาน
by Pattarwan Kaewkrong - Tuesday, 14 October 2014, 12:48 PM
 
รูปภาพ
Picture of Pattarwan Kaewkrong
แจ้งกล่มเรียนที่ย้ายวันจัดแสดงผลงาน
by Pattarwan Kaewkrong - Friday, 3 October 2014, 11:32 AM
 
1
                                                         คลิกตรวจสอบข้อมูลโครงงาน กลุ่ม001
Picture of Pattarwan Kaewkrong
แจ้งเรื่องการเข้าพบอาจารย์
by Pattarwan Kaewkrong - Friday, 3 October 2014, 11:15 AM
 
1
2

Skip LoginSkip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 Today Friday, 26 December 26 27
28 29 30 31    
Skip VDO ทบทวนรายวิชาGEL1102Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย.57

Skip Side Bar