Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
คลิก
Skip เอกสารการเรียน

เอกสารการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
1

 ประกาศแจ้งนักศึกษา


ตอนนี้ได้ลงคะแนนให้ครบแล้ว หากนักศึกษามีข้อสงสัยในคะแนนกิจกรรมใด 

ขอให้รีบมาติดต่อภายในวันที่ 12 พ.ค. 58 ก่อน 16.00 น. ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ 

หากเลยวันดังกล่าวจะไม่มีการแก้ไขคะแนนไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

line

ตอนนี้ได้อัพคะแนนแบบฝึกหัดในชั้นเรียน1-8 ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ในระบบตรวจสอบคะแนนค่ะ

line
1

line

ตอนนี้ได้ลงคะแนนจัดแสดงผลงานให้เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนได้ในระบบตรวจสอบคะแนน 

หากใครมีข้อสงสัยสามารถมาติดต่อได้ที่สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ค่ะ

line

ประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชา GEL1102 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 8.00 - 11.00 น.(กลุ่มเรียน 002) 

และเวลา 14.00 - 17.00 น.(กลุ่มเรียน003) เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยขอใช้หอประชุม 

ดังนั้นให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาด้วยตัวเองในระบบ E-Learning

line


line

ตอนนี้ได้ลงคะแนนส่งโครงงานระยะที่2ตรงเวลา และสรุปงานเดี่ยวให้แล้วนะค่ะ นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนได้ในระบบตรวจสอบคะแนน 

หากนักศึกษาคนใดที่ข้องใจสาเหตุการหักคะแนนสรุปงานเดี่ยวคลิกด้านล่างค่ะ

สาเหตุที่นักศึกษาโดนหักคะแนนสรุปงานเดี่ยว คลิก

line

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อสอบแก้ไขผลการเรียน (แก้I) ภาคเรียนที่ 1/2557 คลิก

line

นักศึกษากลุ่มเรียน 004 ที่จะต้องเรียนบทที่ 6 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 

ขอเลื่อนเวลาเรียนเป็น 12.00 - 14.00 น. เนื่องจากทางมหาลัยขอใช้หอประชุมเพื่อประชุมบุคลากรค่ะ

line

กลุ่มใดที่อ.นิธีวดี และ อ.วิชุดาบอกให้ส่งแผ่น CD แก้ไขในวันจัดแสดงผลงาน

กรุณานำมาส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 ก่อน 16.00 น.  

ส่วนในโครงงานระยะที่2 ไม่ต้องส่งแผ่น CD

line

นักศึกษาจะต้องเข้าไปสร้างกลุ่มในระยะที่2 และในวันที่ส่งให้ใส่สันรูดหรือเย็บมุมส่ง ไม่ต้องใส่ซอง

10300149_768183653249952_3307796247433274042_n.jpg?oh=d2350fbb2a9e46298f663b7ae22234cd&oe=557A3464&__gda__=1437257709_1d61a40019fee634190de9c45425c40c

line

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2557 รอบที่1
http://www.ge.ssru.ac.th/mod/resource/view.php?id=385

ประกาศเรื่องสอบ รอบที่ 1 นักศึกษาที่สอบ เฉพาะ ห้อง 3121 ,3122 ,3123 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (ทุกรอบเวลา)
ให้เลื่อนสอบมาในวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยให้มาสอบที่ห้องเดิมที่ได้จองสอบ และเวลาเดิม

line

นักศึกษาที่จองเข้าพบอาจารย์นิธิวดี โฆสรัสวดีวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.58 เวลา 13.00-17.00 น. 
อาจารย์สามารถให้นักศึกษาเข้าพบได้ถึง 15.00 น. เท่านั้นค่ะ

line
นักศึกษาที่จองเข้าพบอาจารย์อังคณา สุขวิเศษ 
วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.พ.58 เวลา 9.00-11.00 น. 
ขอเลื่อนวันเข้าพบเป็นวัน พุธที่ 11 มี.ค.58 เวลา 13.00-17.00 น. 
ที่ห้อง 3522 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2 ค่ะ

line
นักศึกษาที่จองเข้าพบอาจารย์นิธิวดี โฆสรัสวดี 
ในวันจันทร์ที่ 23 ก.พ.58 เวลา 8.00 - 12.00 น. 
ขอเลื่อนวันเข้าพบเป็นวันอังคารที่ 10 มี.ค.58 ที่อาคาร 35 ชั้น 2 ห้อง 3522 
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

line
ขอเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการเรียนชดเชยวิชาGEL1102

ในวันเสาร์ที่ 14 ก.พ.58 กลุ่มเรียน 001 เวลา 8.00-11.00 น.
                                      กลุ่มเรียน 002 เวลา 11.00-14.00 น.
                                      กลุ่มเรียน 003 เวลา 14.00-17.00 น.

     วันเสาร์ที่ 21 ก.พ.58 กลุ่มเรียน 004 เวลา 14.00-17.00 น.

line
10403271_756994671035517_7925472365000877667_n.jpg?oh=9fc8637abd1ee2518f558611aaff308c&oe=5589A377&__gda__=1431669246_5d7b69524966969308313a7302b2bcf9

line
1
line
1นักศึ
กษาสามารถตรวจสอบลำดับโครงงาน และรายชื่อสมาชิกได้ 
 2

กลุ่มเรียน 001 นิทรรศการ (ET1901-EI1930) คลิก

                           แสดงละคร/พิธีกร (P1901- P1921) 
คลิก

 กลุ่มเรียน 002 นิทรรศการ (ES2001- ET2030) 
คลิก

                           แสดงละคร/พิธีกร (P2001- P2032) 
คลิก

กลุ่มเรียน 003 นิทรรศการ (ES2401 - EI2432) 
คลิก

                          แสดงละคร/พิธีกร (P2401- P2432) 
คลิก

กลุ่มเรียน 004 นิทรรศการ (ES2501- EI2526) 
คลิก

                           แสดงละคร/พิธีกร (P2501- P2511) 
คลิก

***และกลุ่มที่ยังไมไ่ด้ส่งโครงงานระยะที่1***
คลิก
 

line

1

******************************
1

line

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/25571


กำหนดการสอบแก้ I และสอบวัดความรู้ ภาคเรียนที่ 2/25571


line

ประกาศวันที่ 6 ม.ค.58 งดการเรียนการสอนเนื่องจากมหาวิทยาลัยประชุมอาจารย์เพื่อตรวจประกัน 

จะขอเลื่อนตารางมาชดเชยในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค.58 ดังนี้

เวลา 08.00-11.00 น. GEL1102กลุ่มเรียน 002

เวลา 11.00-14.00 น. GEL1102กลุ่มเรียน 003

1
 คำอธิบายโครงงาน 
แบประเมินความพึงพอใจในการเรียนในระบบ E-Learning รายวิชาศึกษาทั่วไป1

ข่าวและประกาศ

Picture of Pattarwan Kaewkrong
การเข้าพบอาจารย์
by Pattarwan Kaewkrong - Monday, 16 February 2015, 09:48 AM
 
1
Picture of Pattarwan Kaewkrong
ลำดับโครงงานกลุ่มพิธีกร 2/57
by Pattarwan Kaewkrong - Friday, 6 February 2015, 05:30 AM
 
นักศึกษาที่ทำโครงงานพิธีกรและประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ชื่อโครงงาน Master of Ceremonies 
กลุ่มเรียน 001 นายกานต์ เชาวรัตนพิเศษ ลำดับโครงงาน M1901
กลุ่มเรียน 002 นายปฏิภาณ แก่นจันทร์ ลำดับโครงงาน M2001
นาวสาวกัญญา มีหนองใหญ่ ลำดับโครงงาน M2002
กลุ่มเรียน 003 นายพิฑูรย์ กิติราช ลำดับโครงงาน M2401
นางสาวมนธิรา ประดิษฐ์ ลำดับโครงงาน M2402
กลุ่มเรียน 004 นางสาวปรีชยาวรรณ จันตา ลำดับโครงงาน M2501
Picture of Pattarwan Kaewkrong
กำหนดส่งหัวข้อโครงงานและโครงงานระยะที่1 2/57
by Pattarwan Kaewkrong - Friday, 30 January 2015, 03:52 AM
 

Skip LoginSkip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 Today Tuesday, 4 August 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip VDO ทบทวนรายวิชาGEL1102Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย.57

Skip Side Bar