Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
คลิก
Skip เอกสารการเรียน

เอกสารการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
 ด่วน !!


แจ้งนักศึกษาด่วน 
*********************

นักศึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนนำเสนอโครงงานระยะที่ 1 ได้แล้วค่ะ

*********************


นักศึกษาสามารถรับงานแก้ไขคืนได้แล้วทุกกลุ่ม

ที่สำนักฯ  อาคาร 34 ชั้น 1 

และให้นำโครงงานระยะที่ 1 มาด้วยในวันแสดงผลงาน

*************************

ปิดการทำแบบฝึกหัดในเว็บไซต์รายวิชา  

วันที่ 28 มีนาคม 2557  เวลา 16.00 น.เท่านั้น

**************


2
 ***************************

ให้นักศึกษาที่แสดงละครแต่ละกลุ่มโทรแจ้งชื่อการแสดงที่ฝ่ายพิธีกรอีกครั้ง 
 
 พิธีกรวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557   ชื่อ ไอรัชดา    โทร.087-7761241

 พิธีกรวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557   ชื่อ อภิชญา    โทร.085-3740744

 พิธีกรวันพุธที่ 2 เมษายน 2557   ชื่อ กาญจนพร   โทร.081-7839932

 พิธีกรวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557   ชื่อ ปลายฟ้า   โทร.083-1754800

หมายเหตุ  ให้นักศึกษานำบทละครมาในวันแสดงด้วยค่ะ (บทละครเก่า+บทละครใหม่)

*******************************


จองสอบ
1ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบจัดการเรียน LMS
ผังการจัดแสดงโครงงาน
 
ผังการจัดแสดงโครงงาน

 จัดแสดงนิทรรศการวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557   คลิกดูที่นี่

 จัดแสดงนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557   คลิกดูที่นี่

 จัดแสดงนิทรรศการวันพุธที่ 2 เมษายน 2557   คลิกดูที่นี่

 จัดแสดงนิทรรศการวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557   คลิกดูที่นี่
Picture of ผู้ดูแลระบบจัดการเรียน LMS
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
 
     ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม เพื่อความถูกต้องของข้อมูล 
ชื่อตกหล่นให้แจ้งชื่อภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เท่านั้น  ถ้าแจ้งหลังจากนี้จะไม่ได้คะแนนระยะที่ 1 ค่ะ

จัดการแสดงวันที่ 25 มีนาคม 2557 คลิกที่นี่

จัดการแสดงวันที่ 27 มีนาคม 2557 คลิกที่นี่

จัดการแสดงวันที่ 2 เมษายน 2557 คลิกที่นี่

จัดการแสดงวันที่ 4 เมษายน 2557 คลิกที่นี่
Picture of ผู้ดูแลระบบจัดการเรียน LMS
อัพเดทคะแนนหน่วยที่ 2 - 4 ในเว็บไซต์ตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
 
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. ได้อัพเดทคะแนนแบบฝึกหัดในเว็บไซต์รายวิชา
ลงในระบบติดตามผลการเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ นักศึกษาที่ทำแบบฝึกหัดหลังจากวันและ
เวลาดังกล่าวถ้าคะแนนเป็น 0 ไม่ต้องตกใจนะค่ะ คะแนนจะอัพเดทในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ค่ะ  กัดฟัน

Skip LoginSkip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 Today Friday, 25 April 25 26
27 28 29 30    
Skip VDO ทบทวนรายวิชาGEL1102Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None