Skip เมนูหลัก

เมนูหลัก

click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
คลิก
Skip เอกสารการเรียน

เอกสารการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน
 ประกาศแจ้งนักศึกษาตอนนี้อาจารย์วิชุดา ขุนหนูได้ตรวจโครงงานที่นักศึกษาส่งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาสามารถมารับโครงงานคืนได้ที่ อาคาร 34 

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ค่ะ

1
รูปภาพ
line
รูปภาพ : สำหรับนักศึกษาที่เข้าพบอาจารย์อังคณา และอาจารย์นิธิวดีค่ะ
line


ยกเลิกการเข้าพบ อาจารย์นิธิวี โฆสรัสวดี

วันพุธที่ 15 ต.ค.57 เวลา 14.00-16.00 น. .

****วันและเวลาที่นัดให้เข้าพบเพิ่มเติมให้นศ.ติดตามในเว็บไซต์****


line

รูปภาพ

line
รูปภาพ
line
รูปภาพ
line
จัดแสดงที่19/11/2557
line

ประกาศ กำหนดการเข้าพบอาจารย์

ให้นศ.เข้าพบตามวันและเวลาที่กำหนด

กลุ่มที่ส่งงานล่าช้า

ชื่อโครงงาน The life of Hitler กลุ่มเรียน 001 คลิกดูกำหนดการ

ชื่อโครงงาน Welcome To Bangkok กลุ่มเรียน 003 คลิกดูกำหนดการ
 

line

นักศึกษาสามารถเข้าทำแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียนที่ 1 ได้แล้วนะค่ะ

สามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหคม 2557 ถึง 6 ธันวาคม 2557

*********************


1


ข่าวและประกาศ

Picture of Pattarwan Kaewkrong
วันจัดแสดงผลงาน
by Pattarwan Kaewkrong - Tuesday, 14 October 2014, 12:48 PM
 
รูปภาพ
Picture of Pattarwan Kaewkrong
แจ้งกล่มเรียนที่ย้ายวันจัดแสดงผลงาน
by Pattarwan Kaewkrong - Friday, 3 October 2014, 11:32 AM
 
1
                                                         คลิกตรวจสอบข้อมูลโครงงาน กลุ่ม001
Picture of Pattarwan Kaewkrong
แจ้งเรื่องการเข้าพบอาจารย์
by Pattarwan Kaewkrong - Friday, 3 October 2014, 11:15 AM
 
1
2

Skip LoginSkip CoursesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 Today Tuesday, 21 October 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip VDO ทบทวนรายวิชาGEL1102Skip Online UsersSkip จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับ 1 ก.ย.57

Skip Side Bar