กำหนดการสอบวัดความรู้แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 19 มกราคม 2017, 2:04PM